För företaget: Coachning för dig i ledarposition

Coachning för dig i ledarposition.

Det är inte ovanligt att du i en ledarposition upplever extra hög påfrestning. 

Kanske har belastningen för dig ökat, med fler och mer oroliga medarbetare än tidigare? 

Har du en känsla av att du ger så mycket av dig själv att du glömt dig själv på vägen och energinivån sänkts?

Upplevelsen av otillräcklighet kan medföra att det känns som att tappa greppet, vilket är mänskligt. Känner du att du tappar fokus, kanske humöret börjat påverkas – eller annat? Var observant.

Låt det inte gå för långt. Ingen vinner på att du pressar dig, ifrån dig själv.

Jag är behjälplig med närvarande och stärkande coachning så du hamnar på din rätta, trygga och mer lätta väg vilket hjälper dig på arbetet och även i livet utanför arbetsplatsen. 

Glädjen och tryggheten, eller annat du sänder ut kommer inifrån -oavsett. 

I coachningsamtalen möts vi på plats hos er, eller digitalt.

”Du är medarbetarnas fyr.

Det finns mycket positivt med att vara i en ledarroll. Du kan bidra till skillnad för många.

En ledare som tar hjälp av en coach till spegling, ges större möjlighet att fortsätta med stabilitet, glädje och trygghet i sin roll – över tid.”

Anna Sundvall
Certifierad samtalscoach

Investering för mänsklig utveckling

Investering för mänsklig utveckling brukar generera mer av lätthet, ökat flöde och ökad effektivitet igenom arbetsuppgifterna.  

Är du nyfiken på hur jag kan hjälpa just er? Det börjar med en första kontakt.  

Ett enkelt, kravlöst och kostnadsfritt samtal kan bli starten till ett klokt och medvetet val.

Allt är möjligt, om ni känner att jag är rätt för er så formar och presenterar jag det som blir bäst – för just er. Offert lämnas.