För företaget: Coachning för enskild medarbetare

Coachning för enskild medarbetare

Nästan vilken medarbetare som helst kan uppleva att livet plötsligt kommit i kapp med känslan av att energilöst och glädjefattigt kommer som ett brev på posten. Detta leder ofta till bristande effektivitet i arbetsuppgifterna, vilket spär på känslan ännu mera av otillräcklighet. Denna nedåtgående spiral är svår att bryta själv. Låt det inte gå för långt. Detta löser sig inte av sig självt och ”peppande samtal” kan leda till ytterligare press. Det undermedvetna behöver ofta mötas. 

Jag är behjälplig med närvarande och stärkande coachning så er medarbetare hamnar på sin mer rätta, trygga och glada väg med ökat flöde i sina arbetsuppgifter.  Det gynnar den enskilde och företaget. Förutsättningen är att medarbetaren själv vill och är redo för förändring. 

I coachningsamtalen möts vi på plats hos er, eller digitalt.

”Det är en väl värd investering att hjälpa en medarbetare till större kraft och energi vilket brukar resultera i ökad arbetsglädje.”

Anna Sundvall
Certifierad samtalscoach

Investering för mänsklig utveckling

Investering för mänsklig utveckling brukar generera mer av lätthet, ökat flöde och ökad effektivitet igenom arbetsuppgifterna.  

Är du nyfiken på hur jag kan hjälpa just er? Det börjar med en första kontakt.  

Ett enkelt, kravlöst och kostnadsfritt samtal kan bli starten till ett klokt och medvetet val.

Allt är möjligt, om ni känner att jag är rätt för er så formar och presenterar jag det som blir bäst – för just er. Offert lämnas.