För företaget: Konceptet U-sväng

Riktad coachning för företag

Tiden talar för en U-sväng!

Medarbetare som är i balans tillför mer. Betydligt mer.

Medarbetare i balans, med självkännedom bidrar till ökat flöde och harmoni på arbetsplatsen – effektiv och hållbar väg till framgång.

 

Vi lever i en tid där mänskligheten i stort känner mer av tomhet, oro och rädslor. Detta tar kraft och energi på arbetsplatser. Kanske även hos er?

Så behöver det inte vara.

Känsla av oro, rädsla och energilöst kan vändas till ökad glädje, flöde och effektivitet.
Utifrån mina kunskaper och samlade erfarenheter – min visdom, så har jag format konceptet U-sväng.

Låt er ta del av detta koncept för ökad känslomässig kunskap.
En arbetsplats med denna kompetens uppnår som helhet bättre flöde.

Jag möter allt fler som uttrycker att de strävat efter fel värden – det ytliga istället för att förstå livet självt. Kanske detta är kommet ur den omvälvande tid vi lever i nu?

Många saknar riktning, det känns vilset och tomt utan förståelse i hur man hittar rätt. 

Kanske märker ni att fler känner mer av oro och olust? Detta tillstånd tar kraft och energi, inte bara för medarbetaren själv.

Låt er göra ett samlat krafttag för ökat flöde, ökad trygghet, glädje och effektivitet.

U-sväng är ett koncept som leder till den egna inre kompassen.

Medarbetare som hittat sin inre trygghet, med ökad förståelse för sig själva och sina kollegor leder oftast till ökad effektivitet och glädje igenom arbetsuppgifterna.

I U-svängkonceptet ingår gruppsamverkan med väl genomtänkt material innehållande teoretiska och praktiska övningar. Tryggt och intuitivt leder jag till ökat medvetande. Det blir djupdykningar varvat med glädjefyllt. 

I U-svängkonceptet ingår ett par enskilda coachningsamtal för respektive gruppmedlem, vilket fördjupar den enskildes medvetande på det personliga planet.

Kombinationen grupp och individuellt bidrar till hållbart resultat.

Ni kan förvänta er ökad samvaro, glädje och effektivitet av denna investering.

 ”U-sväng är ett koncept som leder till den egna inre kompassen.
Ni kan förvänta er mer trygghet, effektivitet, flöde, glädje och samvaro som positiva effekter. Kombinationen gruppsamverkan och individuella samtal bidrar till hållbar förändring.”

 

Anna Sundvall
AnnaS Coachning
AnnaS coachning

Känslomässig kunskap bidrar till gott.

Låt er vara företaget som kan bli till stolt föregångare. Min känsla är att detta är en stor del i företags nutida och framtida väg till framgång.

U-sväng, vägen till ökad självkärlek, med ökat flöde – där alla blir vinnare.

Jag skräddarsyr innehållet för just er. Varmt välkommen att ta kontakt!

Företagsyoga är ett fint komplement

Investering för mänsklig utveckling

Investering för mänsklig utveckling brukar generera mer av lätthet, ökat flöde och ökad effektivitet igenom arbetsuppgifterna.  

Är du nyfiken på hur jag kan hjälpa just er? Det börjar med en första kontakt.  

Ett enkelt, kravlöst och kostnadsfritt samtal kan bli starten till ett klokt och medvetet val.

Allt är möjligt, om ni känner att jag är rätt för er så formar och presenterar jag det som blir bäst – för just er. Offert lämnas.