Företag

Riktad coachning för företag

Coachning för grupp – konceptet U-sväng

Coachning för dig i ledande roll

Coachning för enskild medarbetare

AnnaS Coachning för företag

Ökad självkännedom leder till framgång

Du har kommit till sidan där du bjuds in till hur självmedvetenhet och mänskligt växande leder till ökad framgång på företaget. Känslomässig kunskap är en försummad ingrediens hos många företag. När den hämtas upp leder det oftast till ökat flöde. Människor med känslomässig kunskap är mer i balans. En medarbetare i balans bidrar mer. Betydligt mer.

Välkommen att kika närmare på de olika delar jag kan vara behjälplig till med, eller ring direkt för en första kontakt.